06-45271325
info@opvanguniek.nl

Werkwijze

Samen met je vaste begeleider bespreek je de hulpvragen. Het begeleidingsplan wordt opgesteld aan de hand van de hulpvragen. Er worden kleine haalbare doelen opgesteld in overleg met jou. .

Opvang Uniek is een kleinschalige organisatie. Daardoor zijn er korte lijnen met het bestuur en de begeleiders. De organisatie is flexibel en kan hierdoor snel inspelen op uw zorgvragen. Opvang Uniek werkt vraaggericht en kijkt samen naar de hulpvragen en de mogelijkheden. Daarbij streven we naar ruime bereikbaarheid, zodat we uw vraag snel in behandeling kunnen nemen.