06-45271325
info@opvanguniek.nl

Over ons

Opvang Uniek is in 2010 gestart met passende zorg en begeleiding voor kinderen en jongeren met een beperking. Begin 2015 kregen wij steeds vaker de vraag of wij ook begeleiding aan (jong)volwassenen konden bieden. Dit betrof een nieuwe uitdaging voor ons, die we met beide handen hebben aangegrepen.

Verwijzers

Opvang Uniek heeft een zorgaanbod dat past binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet.
Opvang Uniek biedt tweedelijnszorg waardoor een verwijzing nodig is van:
– het sociaal wijkteam of consulent uit de gemeente waar u woont
– huisarts of kinderarts
– Gecertificeerde instelling
– Medisch specialist
– rechter, jeugdbeschermer of Officier van Justitie

Daarnaast biedt Opvang Uniek zorg dat past binnen de Wet langdurige zorg (Wlz). Verwijzing verloopt via Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).