Opvang Uniek

Ambulante begeleiding

Home » Begeleidingsvormen » Ambulante begeleiding

Ambulante Zorg

Individuele begeleiding

Heeft jouw kind wat extra aandacht nodig in zijn of haar ontwikkeling of baart het gedrag je zorgen?

Opvang Uniek biedt je ook de mogelijkheid om gebruik te maken van ambulante begeleiding. De ambulant begeleider komt aan huis of bij een andere gewenste locatie waar het kind moeilijkheden ervaart. De nadruk van de begeleiding ligt op de hulpvragen van het kind en/of het gezin. Hierbij kun je denken aan: ondersteuning bij het plannen van de schoolagenda, het leren invullen van vrije tijd, het aanleren van sociale vaardigheden of het geven van psycho-educatie.

Ambulante Zorg

Gezinsbegeleiding

Voelt het alsof het gezin ontwricht en uiteen valt?
Opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Bij gezinsbegeleiding komt de begeleider aan huis en ligt de nadruk op begeleiding en ondersteuning voor het hele gezin, waarbij ieder gezinslid een actieve rol heeft in de samenwerking. Door middel van een persoonlijk of gezinsplan worden realistische doelen geformuleerd, waar gezamenlijk aan gewerkt wordt.