Home » Contact » Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

Wij doen bij Opvang Uniek onze uiterste best om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk en dit kan betekenen dat onze dienstverlening niet altijd volgens je verwachtingen plaatsvindt. Mocht je om welke reden dan ook niet tevreden zijn met de dienstverlening van Opvang Uniek, willen wij je vragen om uw onvrede aan ons bekend te maken. Enerzijds omdat we daarmee in de gelegenheid worden gesteld om de oorzaak van uw onvrede weg te nemen, anderzijds omdat je klacht ons de kans beidt om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

Hieronder volgt de procedure die wordt gevolgd om je klacht te behandelen. Dit is weergegeven middels een stappenplan:

Stap 1. Bespreken.

Heb je een klacht? Bespreek deze dan eerst met de betrokken begeleider en/of persoonlijk begeleider. Op deze manier is de betrokken medewerker op de hoogte van de klacht. Door in gesprek te gaan kan er een uitleg worden gegeven en kan je wellicht samen tot een oplossing komen.
Vind je het lastig om de klacht te bespreken met de direct betrokken begeleider dan is het mogelijk om het klachtenformulier te gebruiken onderaan deze pagina of je klacht te mailen naar: info@opvanguniek.nl. Op deze manier komt de klacht bij Opvang Uniek binnen en zal er contact met je worden opgenomen om in gesprek te gaan.

Stap 2. Schriftelijke klacht.

Op het moment dat een gesprek met de betrokken partijen niet tot een oplossing heeft geleid of wanneer een gesprek gezien de omstandigheden niet langer mogelijk is, kan je een schriftelijke klacht indienen via het klachtenformulier of via info@opvanguniek.nl. De schriftelijke klacht komt vervolgens bij de interne klachtenfunctionaris terecht. Deze zal een beoordeling maken van de te nemen stappen. Er zal in ieder geval aan alle betrokkenen de mogelijkheid geboden worden om hun kant van de zaak toe te lichten en de klacht proberen te verhelpen.

Contactgegevens klachtenfunctionaris:
Opvang Uniek
t.a.v. Klachtenfunctionaris
Emailleplein 13
7071 AZ Ulft

Stap 3. De Geschillencommissie.

Indien ook met behulp van een klachtenfunctionaris geen oplossing wordt gevonden voor de klacht of wanneer de aard van de klacht deze weg niet mogelijk maakt, kan je er voor kiezen om een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie.

De Geschillencommissie beoordeelt geschillen met zorgaanbieders. Zij zijn onpartijdig en onafhankelijk. Er wordt contact opgenomen met beide partijen. Klachten kunnen enkel bij de Geschillencommissie worden voorgelegd indien de klacht eerst is neergelegd bij de organisatie.

Contactgegevens Geschillencommissie:
Bordewijklaan 46
Postbus 90600
2509 LP Den Haag.

Klachtenformulier    Heeft u nog vragen?
    Neem gerust contact met ons op.