Uniek zorgt

De verschillende zorgvormen

Home » Intensieve jeugd- en gezinshulpverlening

Intensief Jeugd- en Gezinshulpverlening

Stapelen de problemen zich op binnen het gezin? Heb je geen grip meer op de situatie?
Bij Intensieve Jeugd- en Gezinshulpverlening bieden wij ondersteuning en handvatten aan gezinnen met complexe hulpvragen op meerdere levensgebieden.

Samen met ouder(s)/verzorger(s) en eventueel andere betrokkenen worden doelen opgesteld en wordt er gekeken naar een passende, haalbare route om deze doelen te behalen. Gedurende de hulpverlening wordt er rekening gehouden met de kracht van het gezin en zal dit ingezet worden als hulpmiddel om dichterbij het doel te komen.