Werken bij

Opvang Uniek

Word jij onze collega?

Opvang Uniek wil een organisatie zijn waar iedereen zich prettig voelt en waar ruimte is voor ontwikkeling. We streven naar een open sfeer en leerrijke omgeving. Een respectvolle en integere benadering naar elkaar, vinden we belangrijk. Omdat we een kleine organisatie zijn, vragen we betrokkenheid van medewerkers. Men krijgt de kans mee te denken op organisatorische aspecten  en creativiteit te benutten binnen complexe vraagstukken. Zelfstandig kunnen werken is belangrijk.

Home » Contact » Werken bij Opvang Uniek

Werken bij Opvang Uniek?

Vacature begeleiding

Wat zoek jij?
Opvang uniek gelooft in het bieden van maatwerk, dit doen wij niet alleen voor de cliënten maar ook voor onze medewerkers. Dit houdt in dat wij een werkomgeving creëren waarbij wij kijken naar jouw wensen. Hoeveel uur wil je werken en op welke dagen/tijden of past een rooster op invalbasis beter bij jou? Wij geloven in een goede balans tussen werk en privé.

Ga met ons in gesprek.
We gaan samen kijken graag samen naar de mogelijkheden in een persoonlijk gesprek. Wat maakt jouw werk uitdagend? Waar wil jij je verder in ontwikkelen? Maar ook, welke cliënt of welke groep is passend voor jou? Ook is het mogelijk om vrijblijvend je wensen door te geven, wij zullen je benaderen indien we een passend dienstplan kunnen creëren dat aansluit bij jou.

Ieder kind is uniek
Opvang Uniek biedt professionele begeleiding en passende vormen van zorg voor het individuele, unieke kind en het gezin in samenwerking met betrokkenen.

Ieder kind is uniek, een standaard manier van begeleiden bestaat in onze ogen dan ook niet.  We kijken naar behoeften en zorgvragen van zowel kind als gezin, en passen onze manier van begeleiden daarop aan. Op professionele wijze begeleiden we kinderen bij tal van leerzame, maar ook leuke activiteiten. Hierbij leggen we de nadruk op de mogelijkheden en sluiten we aan bij de ontwikkeling van het kind. Een veilige en vertrouwde sfeer is hierbij belangrijk.

Onze doelgroep betreft kinderen met een; verstandelijke en/of lichamelijke beperking, ontwikkelingsstoornissen zoals Autisme (ASS) en AD(H)D, hechtingproblematiek, angststoornissen en/of gedragsproblematiek.

Wat ga je doen?
Je zorgt voor passende adequate pedagogische begeleiding (eventueel aanvullend met verzorging) d.m.v. een individuele en persoonlijke benadering op maat. Je signaleert, observeert en rapporteert en schaalt indien nodig op naar je leidinggevende. Je formuleert cliëntdoelen en stelt een begeleidingsplan op, je zorgt voor de juiste toediening van medicatie aan de cliënten, tevens ben je mede verantwoordelijk voor een veilig leef -en leerklimaat.

Naast de begeleiding ben je in adequaat in het contact met ouders, / belangenbehartigers/ familie, school of andere betrokkenen van de cliënten en draag je zorg voor relevante informatie uitwisseling.

Tot slot voer je alle daartoe noodzakelijke huishoudelijke taken uit. Je ziet hierbij toe op hygiëne en veiligheid.

Vacature stagiaire

 Stage
Leren en ontwikkelen vinden wij als organisatie belangrijk. Wij zijn van mening dat stagiaires niet alleen van ons kunnen leren, maar dat zij ons ook scherp kunnen houden. Daarom staan we ieder jaar opnieuw open voor nieuwe stagiaires. Volg jij een relevante opleiding? Wij nemen ieder schooljaar stagiaires aan met relevante MBO (niveau 3 of 4) en HBO opleidingen.

Stageteam
Als stagiaire word je onderdeel van ons stageteam. Op deze manier besteden we met elkaar aandacht aan het werken binnen een organisatie in de zorg, maar ook het werken in een team. Denk hierbij aan het overleggen en sparren met collega’s of invallen voor een collega-stagiaire. Wanneer je tegen problemen aanloopt binnen het team, dan zijn wij er om je te helpen. Ondertussen draai je ook de diensten onder supervisie van een gediplomeerd begeleider, waardoor oefensituaties ontstaan.

Casuïstiek
Los van je stageopdracht en de praktijkervaring, gaan we tijdens jou stage ook inhoudelijk de diepte in tijdens casuïstiek besprekingen die wij onder begeleiding van een professional vormgeven. Hierbij ga je samen met het stageteam ervaringen delen en van elkaar kunnen leren.

Stagediensten
Voorafgaand aan de start van jouw stage, ontvang je een dienstplan voor de gehele schoolperiode. Bij voorkeur werken wij met stageperiodes van een heel jaar. Doordat we werken met basisroosters, weet je voorafgaand aan jouw stage al wanneer én op welke locatie al jouw stagediensten in het hele jaar gepland staan. Gezien de verschillende begeleidingsvormen die geboden worden, vinden onze diensten voornamelijk plaats buiten schooltijd (denk aan; middagen, weekenden en schoolvakanties). Zo zijn de logeeropvang en vakantieopvang altijd vaste onderdelen van een stage, maar de zorg zou de zorg niet zijn als we ook een bepaalde mate van flexibiliteit verwachten.

Open sollicitatie? Wij zijn benieuwd!