Over uniek

Hoe wij te werk gaan

Home » Werkwijze

Groeps- en begeleidingsindeling.
Bij Opvang Uniek worden de kinderen in vaste en kleine groepen begeleid. Opvang Uniek streeft ernaar dat jouw kind zoveel mogelijk op dezelfde locatie en met dezelfde kinderen en begeleider(s) opvang geboden krijgt. Ook bij ambulante begeleiding zijn er vaste begeleiders. Voor verdere uitleg over de zorgvormen verwijzen wij naar het kopje ‘begeleidingsvormen’.

Methodiek:
Naast het begeleidingsplan met de doelen van het kind/het gezin, wordt er gebruik gemaakt van een unieke werkwijze. Er is onderzoek gedaan naar welke benadering het beste aansluit bij de kinderen/jongeren van Opvang Uniek. Naar aanleiding hiervan is een methodiek met bijpassende tools ontwikkeld, die ingezet kan worden bij de begeleiding van kind en gezin.

De methode ‘De puzzel van ieder Uniek kind’ staat voor een individueel gerichte benadering, waarbij aangesloten wordt bij de begeleidingsbehoefte van het kind. De methodiek heeft als doel de individuele doelen van kinderen en jongeren met een beperking te realiseren.

Certificering
Opvang Uniek is ISO 9001 gecertificeerd. Dit houdt in dat wij onze werkprocessen beheersen en deze jaarlijks gecontroleerd worden door een aangestelde instantie. Hierbij blijven wij onze procedures op management en operationeel niveau monitoren en verbeteren. Alle mogelijke risico´s worden in kaart gebracht en beperkt tot een acceptabel niveau.